Cách chức Phó Chủ tịch phường vì tổ chức sinh nhật trong khu cách ly

Hình ảnh sinh nhật trong khu cách ly được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Phó Chủ tịch phường 5.
Hình ảnh sinh nhật trong khu cách ly được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Phó Chủ tịch phường 5.
Hình ảnh sinh nhật trong khu cách ly được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Phó Chủ tịch phường 5.
Lên top