Khánh Hòa: Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa có tỉ lệ phiếu bầu cao nhất

Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa họp công bố kết quả các đại biểu trúng cử HĐND các cấp tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phương Linh
Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa họp công bố kết quả các đại biểu trúng cử HĐND các cấp tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phương Linh
Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa họp công bố kết quả các đại biểu trúng cử HĐND các cấp tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phương Linh
Lên top