Công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có luật sư tranh tụng miễn phí

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top