Thanh Hoá công bố kết quả bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thanh Hoá chủ trì hội nghị công bố kết quả bầu cử. Ảnh: X.H
Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thanh Hoá chủ trì hội nghị công bố kết quả bầu cử. Ảnh: X.H
Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Thanh Hoá chủ trì hội nghị công bố kết quả bầu cử. Ảnh: X.H
Lên top