Công dân khu vực nào ở Trường Sa được bỏ phiếu bầu cử trước 7 ngày

Huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) sẽ có 3 khu vực bầu cử được tổ chức sớm từ ngày  16.5. Ảnh: Lưu Hoàng
Huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) sẽ có 3 khu vực bầu cử được tổ chức sớm từ ngày 16.5. Ảnh: Lưu Hoàng
Huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) sẽ có 3 khu vực bầu cử được tổ chức sớm từ ngày 16.5. Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top