Kiên Giang: Ngày 6.6 sẽ tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND

Công tác bầu cử phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo Bộ Y tế. Ảnh: PV
Công tác bầu cử phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo Bộ Y tế. Ảnh: PV
Công tác bầu cử phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo Bộ Y tế. Ảnh: PV
Lên top