Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Lên top