448 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: T.L
Lên top