Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà cách mạng - nhà thơ Tố Hữu

Lễ Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu. Ảnh: Phúc Đạt
Lễ Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu. Ảnh: Phúc Đạt
Lễ Khánh thành Công viên Văn hóa và Khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu. Ảnh: Phúc Đạt
Lên top