Nhà thơ Tố Hữu với phong trào cách mạng Thanh Hoá

Nhà cách mạng, nhà thơ Tố Hữu cùng vợ là người con gái Thanh Hoá, năm 1965. Ảnh: Tư Liệu
Nhà cách mạng, nhà thơ Tố Hữu cùng vợ là người con gái Thanh Hoá, năm 1965. Ảnh: Tư Liệu
Nhà cách mạng, nhà thơ Tố Hữu cùng vợ là người con gái Thanh Hoá, năm 1965. Ảnh: Tư Liệu
Lên top