Phương hướng nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá thế nào?

Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá chủ trì họp báo. Ảnh: X.H
Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá chủ trì họp báo. Ảnh: X.H
Ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá chủ trì họp báo. Ảnh: X.H
Lên top