Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục các nội dung về công tác nhân sự

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 - 2.2 tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 - 2.2 tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25.1 - 2.2 tại Hà Nội. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top