Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Hải Nguyễn
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Hải Nguyễn
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top