Biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XIII

Lên top