Hòa Bình: Đang ngủ, khối đá 80m3 rơi trúng nhà làm một người bị thương

Tảng đá rơi xuống nhà khi mọi người đang ngủ say.
Tảng đá rơi xuống nhà khi mọi người đang ngủ say.
Tảng đá rơi xuống nhà khi mọi người đang ngủ say.
Lên top