Hầm đường bộ Đèo Cả là 1 trong 5 công trình được gắn biển kỷ niệm 60 năm ngành xây dựng

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Yên gắn biển công trình Hầm đường bộ Đèo Cả.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Yên gắn biển công trình Hầm đường bộ Đèo Cả.
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Yên gắn biển công trình Hầm đường bộ Đèo Cả.