Hải Phòng: Ứng viên Phó Chủ tịch Hội đồng quận không đủ phiếu bầu

Lãnh đạo HĐND quận, các ban của HĐND quận Hải An (Hải Phòng) được bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: CTV
Lãnh đạo HĐND quận, các ban của HĐND quận Hải An (Hải Phòng) được bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: CTV
Lãnh đạo HĐND quận, các ban của HĐND quận Hải An (Hải Phòng) được bầu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: CTV
Lên top