Hơn 24.500 người dân Vĩnh Bảo (Hải Phòng) có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Gần 25.000 mẫu xét nghiệm của người dân huyện Vĩnh Bảo âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh ML
Gần 25.000 mẫu xét nghiệm của người dân huyện Vĩnh Bảo âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh ML
Gần 25.000 mẫu xét nghiệm của người dân huyện Vĩnh Bảo âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh ML
Lên top