Đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Kỳ họp HĐND Hải Phòng khoá XVI. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Kỳ họp HĐND Hải Phòng khoá XVI. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Kỳ họp HĐND Hải Phòng khoá XVI. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top