Hải Phòng có tân Chủ tịch HĐNĐ thành phố

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Lập được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Lập được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Lập được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Văn Tùng được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top