Hải Phòng có 2 tân Giám đốc Sở

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định cho ông Lê Ngọc Trữ và Trần Quang Tuấn. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định cho ông Lê Ngọc Trữ và Trần Quang Tuấn. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định cho ông Lê Ngọc Trữ và Trần Quang Tuấn. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top