4 ca mắc trong cộng đồng, Hải Phòng yêu cầu cách ly xã hội huyện Vĩnh Bảo

Hải Phòng yêu cầu giãn cách xã hội  huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16.. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu giãn cách xã hội huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16.. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng yêu cầu giãn cách xã hội huyện Vĩnh Bảo theo Chỉ thị 16.. Ảnh Mai Dung
Lên top