Hài hòa lợi ích trên dòng Mekong

Người dân ĐBSCL chịu ảnh hưởng lớn từ dòng chảy Mekong.Ảnh: LƯU XUÂN
Người dân ĐBSCL chịu ảnh hưởng lớn từ dòng chảy Mekong.Ảnh: LƯU XUÂN
Người dân ĐBSCL chịu ảnh hưởng lớn từ dòng chảy Mekong.Ảnh: LƯU XUÂN
Lên top