Đề xuất một Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Ủy ban sông Mekong

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.X.
Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.X.