Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản. Ảnh: VGP
Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản. Ảnh: VGP