Hà Nội công bố danh sách 160 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VT
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VT
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VT
Lên top