Quảng Ninh: Mỗi ứng cử viên chỉ có 10 phút trình bày kế hoạch hành động với cử tri

Tiểu Ban Tuyên truyền, khánh tiết của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh họp báo sáng 22.4.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tiểu Ban Tuyên truyền, khánh tiết của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh họp báo sáng 22.4.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tiểu Ban Tuyên truyền, khánh tiết của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh họp báo sáng 22.4.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top