TPHCM chốt danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội

TPHCM đã chốt danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội.  Ảnh: M.Q
TPHCM đã chốt danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: M.Q
TPHCM đã chốt danh sách 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ảnh: M.Q
Lên top