Đợt 2, Kỳ họp 9, QH khoá XIV: Kỳ vọng nhiều ý kiến hiến kế vực dậy nền kinh tế sau đại dịch COVID-19

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh Quốc hội
ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh Quốc hội
ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh Quốc hội
Lên top