Đại biểu Quốc hội: Cần tránh "chuyên trách mà không chuyên nghiệp"

ĐBQH Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
ĐBQH Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
ĐBQH Lê Thanh Vân - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Lên top