Đồng chí Đỗ Mười mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc lời điếu tưởng nhớ và đưa tiễn đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc lời điếu tưởng nhớ và đưa tiễn đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc lời điếu tưởng nhớ và đưa tiễn đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN
Lên top