Lãnh đạo các nước, các đảng chia buồn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần, lãnh đạo các nước, các Đảng đã gửi thư/điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười.
Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần, lãnh đạo các nước, các Đảng đã gửi thư/điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười.
Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần, lãnh đạo các nước, các Đảng đã gửi thư/điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười.
Lên top