Dịch bệnh, kinh tế Đà Nẵng vẫn có nhiều điểm sáng

Các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện 3 tại chỗ, nỗ lực duy trì hoạt động dù thành phố phong toả. Ảnh: HL
Các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện 3 tại chỗ, nỗ lực duy trì hoạt động dù thành phố phong toả. Ảnh: HL
Các khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện 3 tại chỗ, nỗ lực duy trì hoạt động dù thành phố phong toả. Ảnh: HL
Lên top