Gần 2 ngày triển khai, Đà Nẵng cấp 92.600 giấy đi đường QRcode

Đà Nẵng đã cấp 92.600 giấy đi đường QRcode. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng đã cấp 92.600 giấy đi đường QRcode. Ảnh: Thanh Chung
Đà Nẵng đã cấp 92.600 giấy đi đường QRcode. Ảnh: Thanh Chung
Lên top