Đề xuất quy định việc lập, quản lý hồ sơ thi hành án tử hình trong quân đội

Lên top