Tuyển sinh 2021: Các trường đại học tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS

36 trường đại học, học viện tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS. Ảnh: Hải Nguyễn
36 trường đại học, học viện tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS. Ảnh: Hải Nguyễn
36 trường đại học, học viện tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top