Quy định mới về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Công đoạn tiêm thuốc độc với người bị thi hành án tử hình. Ảnh đồ hoạ: Văn Thắng.
Công đoạn tiêm thuốc độc với người bị thi hành án tử hình. Ảnh đồ hoạ: Văn Thắng.
Công đoạn tiêm thuốc độc với người bị thi hành án tử hình. Ảnh đồ hoạ: Văn Thắng.
Lên top