Thi hành án dân sự đạt 53.000 tỉ đồng, tăng 52,77% so với năm 2018

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh T.Vương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh T.Vương
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh T.Vương
Lên top