THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Đà Nẵng khuyến khích lãnh đạo “nhường ghế”

Đà Nẵng đang có thế hệ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản và cần có nhiều cơ hội để được bổ nhiệm. Các “nhân tài” Đà Nẵng tại buổi đối thoại, chia sẻ với thành phố. Ảnh:P.V
Đà Nẵng đang có thế hệ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản và cần có nhiều cơ hội để được bổ nhiệm. Các “nhân tài” Đà Nẵng tại buổi đối thoại, chia sẻ với thành phố. Ảnh:P.V
Đà Nẵng đang có thế hệ cán bộ trẻ được đào tạo bài bản và cần có nhiều cơ hội để được bổ nhiệm. Các “nhân tài” Đà Nẵng tại buổi đối thoại, chia sẻ với thành phố. Ảnh:P.V
Lên top