Sở Nội vụ Đà Nẵng nói gì về chi 200 triệu hỗ trợ cán bộ tự nguyện nghỉ việc?

Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết không có chuyện cán bộ nào cũng được nghỉ sớm.
Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết không có chuyện cán bộ nào cũng được nghỉ sớm.
Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết không có chuyện cán bộ nào cũng được nghỉ sớm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM