Đà Nẵng chi 200 triệu đồng, chưa hấp dẫn để cán bộ chịu “nhường ghế”

Ông Bùi Văn Tiếng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Bùi Văn Tiếng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Bùi Văn Tiếng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top