Hỗ trợ 200 triệu đồng: Đà Nẵng kỳ vọng 316 cán bộ, lãnh đạo sẽ xin nghỉ việc

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng thông tin về chính sách hỗ trợ mới của thành phố nhằm khuyến khích cán bộ, lãnh đạo tự nguyện nghỉ việc.
Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng thông tin về chính sách hỗ trợ mới của thành phố nhằm khuyến khích cán bộ, lãnh đạo tự nguyện nghỉ việc.
Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng thông tin về chính sách hỗ trợ mới của thành phố nhằm khuyến khích cán bộ, lãnh đạo tự nguyện nghỉ việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top