Cựu Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ bị bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Ông Hoàng Mạnh Phú – nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ. Ảnh Cổng thông tin huyện.
Ông Hoàng Mạnh Phú – nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ. Ảnh Cổng thông tin huyện.
Ông Hoàng Mạnh Phú – nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ. Ảnh Cổng thông tin huyện.
Lên top