Hà Nội bãi nhiệm tư cách đại biểu của cựu Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ

Cựu Bí thư huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú. Ảnh Cổng thông tin huyện.
Cựu Bí thư huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú. Ảnh Cổng thông tin huyện.
Cựu Bí thư huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú. Ảnh Cổng thông tin huyện.
Lên top