Xem xét bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP với Bí thư Huyện uỷ Phúc Thọ

Toàn cảnh họp báo. Ảnh PV
Toàn cảnh họp báo. Ảnh PV
Toàn cảnh họp báo. Ảnh PV
Lên top