Cử tri bức xúc trước tình trạng nhập, bán thuốc kém chất lượng của Công ty VN Pharma

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn