Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Nguyên Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandi. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Nguyên Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandi. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Nguyên Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandi. Ảnh: TTXVN.
Lên top