Ấn Độ bắn 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN.
Lên top