Ấn Độ kỳ vọng vào chuyến thăm của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2016. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2016. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2016. Ảnh: Reuters
Lên top