Chủ tịch Nước hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: BNG Ấn Độ.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: BNG Ấn Độ.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: BNG Ấn Độ.
Lên top