Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Chủ tịch Nước hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: BNG Ấn Độ.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: BNG Ấn Độ.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: BNG Ấn Độ.
Lên top